Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Kunci Jawaban Buku PAI Bab 10 Kelas 7 Halaman 153 154 155

Kunci Jawaban Buku PAI Bab 10 Kelas 7 Halaman 153 154 155 adalah kunci jawaban soal-soal Bab 10 Islam Memberikan Kemudahan Melalui Salat Jama' dan Qasar. Rangkuman Materi Agama Islam kelas 7 SMP/MTS Bab 10 Islam Memberikan Kemudahan Melalui Salat Jama' dan Qasar. terdapat pada buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 Halaman 153 154 155  Kurikulum 2013 revisi 2017 

Kunci Jawaban Buku PAI Bab 10 Kelas 7 Halaman 153 154 155
Kunci Jawaban Buku PAI Bab 10 Kelas 7 Halaman 153 154 155


Rangkuman materi, soal, dan Kunci Jawaban Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 Halaman 153 154 155 adalah isi artikel ini. dikutip dari Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI) Kurikulum 2013 edisi Revisi 2017 Bab 10 Islam Memberikan Kemudahan Melalui Salat Jama' dan Qasar. 


Pembahasan Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam dan rangkuman materi PAI Kelas 7 Halaman 153 154 155 dapat di baca dan di salin di bawah ini.

Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 Halaman 153 

Pembahasan Kunci Jawaban Kelas 7 Bab 10 Pilihan Ganda

Pilihan Ganda

1. Shalat yang boleh di jama’ adalah …
a. Salat Zuhur dengan Asar.
b. Salat Asar dengan Maghrib.
c. Salat Maghrib dengan Subuh.
d. Salat Subuh dengan Zuhur.

2. Seseorang diizinkan melakukan salat Jama’ apabila …
a. Dalam keadaan perang.
b. Dalam perjalanan jauh.
c. Dalam keadaan lupa.
d. Dalam keadaan sibuk.

Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 Halaman 154

3. Rosyid bersama teman – temannya pergi tamasya ke Semarang. Mereka berangkat dari Jakarta pukul 05.30. mereka berhenti di masjid untuk istirahat dan melakukan salat. Rosyid dan teman – temannya melakukan salat Zuhur, kemudian mengerjakan salat asar. Salat yang dilakukan oleh Rosyid adalah salat …
a. Jama’ Taqdim
b. Jama’ Ta’khir.
c. Qasar.
d. Wajib.

4. Pernyataan di bawah ini adalah contoh salat jama’ ta’khir adalah …
a. Salat Maghrib dan Isya dikerjakan pada waktu Isya.
b. Salat Zuhur dan Asar dikerjakan pada waktu Zuhur.
c. Salat subuh dan Zuhur dikerjakan pada waktu Zuhur.
d. Salat Isya dan Subuh dikerjakan pada waktu Subuh.

5. Contoh salat yang dapat di qasar adalah …
a. Salat Zuhur.
b. Salat Maghrib.
c. Salat subuh.
d. Salat Ida’in.


6.      Ayat ini : 

Kalimat di atas merupakan niat salat …
a. Salat Zuhur digabung dengan Asar.
b. Salat Maghrib digabung dengan Isya.
c. Salat Isya digabung dengan Maghrib.
d. Salat Zuhur dua rakaat saja.

7. Bila kita meng – qasar salat Zuhur dan Asar berarti kita melaksanakan salat …
a. 2 rakaat Zuhur dan 2 rakaat Asar.
b. 2 rakaat sekaligus Zuhur dan Asar.
c. 4 rakaat Zuhur dan Asar.
d. 8 rakaat Zuhur dan Asar.

Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 Halaman 155

8. Syarat sah salat Qasar adalah …
a. Niat qasar pada saat doa iftitah.
b. Niat qasar pada saat takbiratul ikram.
c. Bepergian jauh minimal 80,640 km.
d. Salat yang di qasar.

9. Aminah pergi ke salah satu pesantren yang ada di Bandung. Aminah berangkat pukul 06.00 dan tiba di sana menjelang salat Zuhur. Aminah melaksanakan salat Zuhur dan Asar sekaligus meringkas salatnya. Salat yang dilakukan Aminah adalah …
a. Jama’ Taqdim.
b. Jama’ Ta’khir.
c. Jama’ Qasar.
d. Qasar.

10.  Agar proses belajar di sekolah tidak terganggu, Ilyas mengqasar salat Zuhur dan Asar. Pelaksanaan salat yang dilakukan Ilyas ini menurut hokum agama adalah …
a. Dibenarkan karena tujuan belajar.
b. Boleh – boleh saja.
c. Tidak dibenarkan.
d. Sangat boleh sekali.Rangkuman Materi Kelas 7 PAI  Bab 10 Islam Memberikan Kemudahan Melalui Salat Jama' dan Qasar.

  1. Kemudahan menjalankan salat bagi musafir disebut rukhsah.
  2. Salat jama' adalah menggabungkan dua waktu £alat dalam satu waktu.vvBoleh dilaksanakan pada waktu salat yang pertama maupun pada watu salat yang kedua.
  3. Salat qasar adalah salat wajib yang diringkas dari empat rakaat menjadi dua rakaat. salat wajib yang boleh diqasar adalah zuhur, Asar, Isya, sedangkan salat Magrib dan Subuh tidak boleh diqasar!
  4. Salat jama' dan qasar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80,640 km.
  5. Salat yang diqasar adalah salat adaan (tunai), bukan salat qada.


Demikianlah Kunci Jawaban Buku PAI Bab 10 Kelas 7 Halaman 153 154 155 tentang Bab 10 Islam Memberikan Kemudahan Melalui Salat Jama' dan Qasar. Semoga kunci jawaban ini dapat dijadikan rujukan panduan dalam menjawab soal-soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 Bab 10 mengenai Islam Memberikan Kemudahan Melalui Salat Jama' dan Qasar.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda


Kunci Jawaban Uraian